Elektrownia fotowoltaiczna - Buczyna 1

W miesiącu lipcu 2015r., w miejscowości Buczyna rozpoczęliśmy budowę elektrowni fotowoltaicznej
o mocy 1 MW. Współfinansującym przedsięwzięcie jest NFOŚiGW, który udzielił pożyczki
w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych z programu „Bocian”.
Planowane uruchomienie elektrowni przewidujemy w grudniu 2015 r.


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej